Video

08/06/2014 Rurouni Kenshin Red Carpet 

Video

Emi Takei, Keishi Otomo, & Takeru Sato’s “Mahal ko Kayo” 

Photo
the director & the cast of one of my favorite animes ever. :)

the director & the cast of one of my favorite animes ever. :)

Photo
140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 7

140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 7

Photo
140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 6

140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 6

Photo
140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 5

140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 5

Photo
140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 4

140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 4

Photo
140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 3

140202 MBC DKFC 2 (Cho Kyuhyun) 3